Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Công Nghiệp

Chứng nhận sản phẩm và chứng nhận ISO 9001 Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement

Để khẳng định chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng, và đáp ứng quy định pháp lý trước khi lưu thông sản phẩm trên thị trường, Công ty CP Hoàng Sơn Fly Ash And Cement đã tin tưởng lựa chọn Vinacontrol CE thực hiện chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm vật liệu xây dựng và chứng nhận hệ thống…

Read More

Cách nào xử lý 13,6 triệu tấn tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than vùng ĐBSCL?

Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Xây Dựng và Bộ Công Thương vừa đồng tổ chức hội thảo khoa học: “Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Hội thảo sử dụng tro xỉ,…

Read More