Skip to content Skip to footer
Về Hoàng Sơn

Giải pháp chất lượng cao và sáng tạo Để kiến tạo giá trị vững bền

about-hoang-son-back
about-hoang-son-front
Chúng tôi kiến tạo

Tương lai vững bền

Tầm nhìn

Với chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của khách hàng. Cùng nhau, chúng ta đưa những dự án lớn thành hiện thực, để xây dựng giá trị vững bền: cho tất cả mọi người và vì môi trường.

Sứ mệnh

Toàn thể lãnh đạo và nhân viên của Hoàng Sơn thấu triệt lan tỏa trí tuệ trong công việc; đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng cùng Hoàng Sơn xây dựng giá trị vững bền: Chúng tôi tập trung vào nhu cầu của khách hàng để đưa những dự án lớn thành hiện thực. Cùng với mạng lưới tại châu Âu, chúng tôi nỗ lực hàng ngày để phát triển bản thân và cải tiến quy trình. Chúng tôi mong muốn trở thành đơn vị dẫn đầu về chất lượng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam, dựa vào những bí quyết công nghệ, sự am hiểu thị trường và những ý tưởng mới của nhân viên chúng tôi. Chúng tôi chung tay làm việc cho tất cả mọi người, và vì môi trường, một cách trách nhiệm, tuân thủ đạo đức và pháp luật – trong hiện tại và tương lai.

 

Hồ sơ công ty:

Hoang Son – Compay Profile.pdf Tải xuống