Skip to content Skip to footer

Tro bay: Dự án và Đối tác

Tro bay là một loại phụ phẩm được hình thành từ quá trình đốt than của nhà máy nhiệt điện. Ngày nay, sản phẩm này đang được sử dụng vào ngành xây dựng của thị trường Việt Nam một cách rộng rãi như là một phụ gia không thể thiếu tại các trạm bê tông tươi, nhà máy gạch không nung…

NHÀ MÁY XI MĂNGNghi Sơn, Hà Tiên, Insee,Long Sơn, Cẩm Phả, FICO YTL, Hạ Long…TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨMMekong CC1, SMC, Việt Đức, Việt Hàn, Hồng Hà…Share

Khách hàng